Larate-logo-turkoosi

Tietosuojaseloste

Päivitetty 4.9.2022
Rekisterin ylläpitäjä

Larate Oy

Sepeteuksentie 20

00760 Helsinki

y-tunnus: 3152153-8

Tämä tietosuojaseloste käsittelee Larate Oy:n (myöhemmin ”rekisterinpitäjä”) palveluja sekä www.larate.fi -verkkosivuja (myöhemmin “verkkosivu”) käyttävien asiakkaiden (myöhemmin ”asiakas”) henkilötietojen käsittelyä. Nämä henkilötiedot muodostavat Larate Oy:n asiakasrekisterin.

Tietosuojaseloste kattaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) (679/2016) ja Suomen tietosuojalain (1050/2018) velvoittaman osoitusvelvollisuuden sekä rekisteröidylle että valvontaviranomaiselle.

Huomaathan, että www.larate.fi -verkkosivulla saattaa olla linkkejä muille verkkosivustoille. Tämä tietosuojaseloste kattaa vain Larate Oy:n toimintaa, eikä Larate Oy vastaa siitä, miten muut toimijat käsittelevät henkilötietojasi. Larate Oy ei myöskään vastaa www.larate.fi -verkkosivun välityksellä palveluja tuottavien itsenäisten ammatinharjoittajien (ravitsemusterapeuttien) toiminnasta tai henkilötietojen käsittelystä.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Larate Oy

Y-tunnus: 3152153-8

Osoite: Sepeteuksentie 20

Postinumero: 00760

Postitoimipaikka: HELSINKI

Yhteyshenkilö: Jasmin Mattsson

Sähköpostiosoite: hello@larate.fi

2. Rekisterin tietosisältö, eli kerättävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee seuraavia asiakkaiden henkilötietoja: nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ajanvaraustiedot, laskutustiedot ja tarvittaessa yrityksen tiedot, kuten y-tunnus, yrityksen nimi, yrityksen osoite ja yrityksen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

Huomaathan, että Larate Oy toimii palvelujen välittäjänä ja palvelut tuottaa itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva laillistettu ravitsemusterapeutti. Palveluntuottaja kerää asiakkaistaan myös muita, tässä tietosuojaselosteessa mainitsemattomia, tietoja, joiden kerääminen perustuu terveydenhuollon lainsäädäntöön. Palveluntuottaja on itse vastuussa oman asiakasrekisterinsä ylläpidosta ja henkilötietojen tai erityisten henkilötietoryhmien käsittelystä. Tietojen käsittelyyn voit tutustua tarkemmin palveluntuottajan omasta tietosuojaselosteesta, mikä löytyy jokaisen ravitsemusterapeutin esittelysivulta.

3. Rekisterin käyttötarkoitus ja tietojen käsittelyn peruste

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: 

  • Asiakasviestintään ja yhteydenpitoon asiakkaan ja rekisterinpitäjän välillä. Tämä kattaa myös suoramarkkinointitarkoituksen, mikäli asiakas on antanut tähän erillisen suostumuksensa.
  • Palvelujen yksilölliseen tarjoamiseen ja toteuttamiseen.
  • Palvelujen ajanvaraukseen ja laskutukseen.

 

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.

4. Rekisterin tietolähteet

Käsiteltävät henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään hänen liittyessään palvelun käyttäjäksi, hänen käyttäessään palveluja tai hänen päivittäessään omia tietojaan. Alaikäisen asiakkaan tapauksessa henkilötietoja on mahdollista saada myös asiakkaan huoltajalta. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

5. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä tarpeen sekä lain osoittaman velvollisuuden mukaan. Rekisterinpitäjä arvioi henkilötietojen säilytysaikaa ja tarpeellisuutta säännöllisesti, ja poistaa tarpeettomat henkilötiedot rekisteristä. Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa pyytää henkilötietojensa poistoa rekisteristä, pois lukien laskutustietoihin liittyvät kuitit, joita säilytetään vähintään kuusi vuotta Kirjanpitolain (1336/1997) velvoittamalla tavalla.

6. Tietojen siirto ja luovutus

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi siirtää tai luovuttaa käyttäjän henkilötietoja (esimerkiksi yhteystiedot tai ajanvaraustiedot) sivuston välityksellä toimivan itsenäisen ammatinharjoittajan (ravitsemusterapeutti) käyttöön, mikäli se on välttämätöntä asiakkaan asiakassuhteen kannalta. Kaikki palvelussa toimivat ravitsemusterapeutit ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joita koskee Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (599/1994) § 17 säädetty salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Rekisterinpitäjä ei siirrä tai luovuta asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman tarkoin perusteltavissa olevaa syytä.

Rekisterinpitäjä ei siirrä tai luovuta asiakkaiden henkilötietoja kolmansiin maihin tai EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa Internet-sivujen ylläpitäjää tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät ja mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän tiedon avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietojen käsittelyssä lainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta sekä hyvien tietosuojaperiaatteiden mukaista toimintatapaa. Tiedot suojataan niin, ettei asiaankuulumattomilla ole niihin pääsyä missään tilanteessa. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka perustellusti tarvitsevat tietoja tehtävissään. Käyttäjätunnuksia ja salasanoja ei luovuteta ulkopuolisille henkilöille ja salasanat vaihdetaan säännöllisin väliajoin.

9. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) artikla 22) ei tehdä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) nojalla asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisterinpitäjän rekisteriin on talletettu. 

Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen (679/2016) artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Kirjalliset tarkastuspyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle sähköpostitse osoitteeseen hello(a)larate.fi. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

11. Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta, tai haluat lisätietoja, otathan yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön: Jasmin Mattsson, hello(a)larate.fi.