Larate-logo-turkoosi

Käyttöehdot - Terms of service

Päivitetty 4.9.2022

Larate Oy

Sepeteuksentie 20

00760 Helsinki

y-tunnus: 3152153-8

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Larate Oy:n (myöhemmin “palveluntarjoaja”) välittämiin palveluihin, kuten ravitsemusterapiapalveluihin, luentoihin, koulutuksiin ja valmennuksiin (myöhemmin “palvelut”). Palveluja myydään pääasiassa www.larate.fi -verkkosivustolla (myöhemmin “verkkosivusto”). Tutustuthan ehtoihin huolellisesti ennen kuin siirryt käyttämään palveluja, sillä palvelun käyttö edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä. Ehdot ovat voimassa toistaiseksi.

1. PALVELUNTARJOAJA & PALVELUNTUOTTAJAT

Palveluntarjoajana toimii Larate Oy. Palveluntarjoaja välittää verkkosivustolla myytäviä palveluja. Ravitsemusterapiapalvelut tuottaa joukko laillistettuja ravitsemusterapeutteja, jotka työskentelevät itsenäisinä ammatinharjoittajina oman yrityksensä nimissä omaan lukuunsa. Kaikki palveluntuottajat ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä (laillistettuja ravitsemusterapeutteja), joita koskee Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (599/1994) § 17 säädetty salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Palveluntuottajat ovat itse vastuussa omasta toiminnastaan. Palveluntarjoajan tarkoituksena palveluja välittämällä on yhdistää asiakas ja tämän tarpeisiin parhaiten sopiva ravitsemusterapeutti.

2. PALVELUN KÄYTTÖ - Ravitsemusterapian etävastaanotot
2.1. Ajanvaraus

Ravitsemusterapian etävastaanottojen ajanvaraus tapahtuu pääsääntöisesti verkkosivuston ajanvarauskalenterin kautta.  Asiakas valitsee ajanvarauskalenterista haluamansa palvelun, palvelua tuottavan ravitsemusterapeutin sekä sopivan ajankohdan. Poikkeuksena etukäteen maksetut jatkokäynnit, joiden ajanvarauksen ravitsemusterapeutti voi tehdä vastaanottokäynnillä asiakkaan luvalla asiakkaan puolesta. Asiakas saa ajanvarauksista automaattisesti vahvistusviestin ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen palvelun maksamisen jälkeen. Vahvistusviestin yhteydessä on ohjeet etävastaanoton toteuttamiseen.

2.2. Maksaminen

Palvelu maksetaan kokonaisuudessaan ajanvarauksen yhteydessä. Maksutapoina hyväksytään yleisimmät pankki- ja luottokortit (mm. Visa, Visa Electron, American Express). Maksun jälkeen asiakkaalle toimitetaan automaattisesti kuitti sähköpostitse. Kuitista löytyy myös palveluntuottajien tiedot. Maksupalveluntarjoajana toimii Stripe, jonka käyttö- ja tietosuojaehtoihin voit tutustua maksun yhteydessä.

2.3. Hinnasto

Palvelujen hinnat näkyvät verkkosivustolla kunkin palvelun esittelysivulla sekä ajanvarauksen yhteydessä. Näkyvillä oleva hinta on aina lopullinen hinta, hintoihin ei koskaan siis lisätä esimerkiksi palvelu-, toimisto- tai laskutusmaksuja. Ajantasainen hinnasto on nähtävillä kokonaisuudessaan palveluja esittelevällä sivulla. Palveluntarjoaja on vastuussa hinnaston paikkansa pitävyydestä.

2.4. Varatun ajan peruutus tai siirto

Huomioithan, että tehdessäsi ajanvarauksen, kyseistä palvelua tuottava ravitsemusterapeutti valmistautuu juuri sinun tapaamiseesi. Näin ollen varaukset ovat pääasiassa sitovia. Esteen sattuessa voit peruuttaa tai siirtää aikasi 24h ennen varatun ajan alkamista olemalla suoraan yhteydessä ravitsemusterapeuttiisi. Yhteystiedot löytyvät saamastasi varausvahvistuksesta. Voit myös tarvittaessa olla yhteydessä Larate Oy:n asiakaspalveluun sähköpostitse hello@larate.fi, jolloin viestisi välitetään ravitsemusterapeutillesi. 

Perumatta jätetyistä tai myöhässä perutuista poissaoloista laskutamme palvelun hinnan täysimääräisenä.

2.5. Tyytyväisyystakuu

Laraten palvelulupaukseen kuuluu tinkimätön ammattitaito ja lempeä palveluasenne. Tärkeä toimintaa ohjaava arvo on asiakkaan arvostus, joka poissulkee kaikenlaisen asiakkaan syyllistämisen. Näin ollen palveluntarjoaja takaa jokaiselle asiakkaalle, palvelun tuottavasta ravitsemusterapeutista riippumatta, arvostavan kohtaamisen ilman syyllistämistä. Mikäli asiakas kokee vastaanotolla tulleensa millään tavalla syyllistetyksi, palveluntarjoaja maksaa palvelun hinnan täysimääräisenä takaisin. Aihetta koskevat reklamaatiot perusteluineen pyydetään kirjallisena sähköpostiosoitteeseen: hello@larate.fi.

2.6. Asiakaspalautteet

Palveluntarjoajan tavoitteena on tarjota mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeeseen vastaavaa palvelua suurella ammattitaidolla. Tämän vuoksi palveluja kehitetään jatkuvasti asiakaspalautteen pohjalta. Jokaiselle asiakkaalle annetaan mahdollisuus palautteen antamista varten erillisellä sähköisellä kyselylomakkeella, mikä lähetetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen jokaisen etävastaanottokäynnin jälkeen.

2.7. Etävastaanoton toiminta

Etävastaanotolle siirrytään sähköpostitse saadun varausvahvistuksen yhteydessä olevan linkin kautta. Varausvahvistuksen yhteydessä asiakas saa myös tarkemmat ohjeet etävastaanottoon liittyen. Etävastaanotot suoritetaan videopalvelun välityksellä, käytössä oleva videopalvelu voi erota ravitsemusterapeuttien välillä. Videopalvelun käyttöä varten asiakas tarvitsee mikrofonilla ja kameralla varustetun älylaitteen (tietokone, tabletti, älypuhelin) sekä toimivan Internet-yhteyden. Palveluntarjoaja tai palveluntuottaja eivät ole vastuussa etäyhteyden sujuvasta ja keskeytyksettömästä toiminnasta. Asiakkaasta johtumattomissa ongelmatilanteissa asiakkaalle pyritään järjestämään korvaava etävastaanotto esimerkiksi puhelimitse tai palveluntuottajan harkinnan mukaan ajanvarausta voidaan siirtää.

3. PALVELUN KÄYTTÖ - Muut palvelut

Muiden palvelujen, kuten luentojen, koulutusten ja valmennusten, osalta käytössä on tarjouspyyntö -toiminto. Asiakas voi esittää pyynnön palveluntarjoajalle sivuston yhteydenottolomakkeen kautta tai suoraan palveluntarjoajan asiakaspalveluun sähköpostiosoitteeseen: hello@larate.fi. Palveluntarjoaja välittää pyynnön palveluntuottajille ja etsii asiakkaan tarpeisiin sopivan ravitsemusterapeutin. Hinnat ja aikataulut sovitaan palveluntarjoajan yhteyshenkilön kanssa. Maksu suoritetaan sovitusti laskulla. Mikäli palvelu toteutetaan etänä videopalvelun välityksellä, sovelletaan kohdassa 2.7 olevia ehtoja etäyhteyden toiminnasta.

4. MUUTOSOIKEUS

Palveluntarjoaja kehittää palvelujaan jatkuvasti, joten käytössä olevien palvelujen valikoima, sisältö tai hinnasto voivat muuttua. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun käyttöehtoja, sisältöä, hintoja sekä saatavuutta, milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa palvelujen tarjoaminen milloin tahansa. Tässä tilanteessa jo varatut ja maksetut palvelut suoritetaan kuitenkin loppuun sovitusti. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelujen tarjoaminen esimerkiksi huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Palvelun olemassa olevia asiakkaita informoidaan kuitenkin välittömästi kaikista heitä koskevista muutoksista ja heillä on oikeus olla hyväksymättä palvelun käyttöehtojen muutoksia ja näin ollen lopettaa palvelujen käyttö muutosten vuoksi.

5. PALVELUNTARJOAJAN VASTUU

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat palvelun käytöstä tai sen käytön estymisestä. Palveluntarjoaja ei takaa, että www-sivusto tai palvelua varten varattu etäyhteys toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sivustolla toimivien itsenäisten ammatinharjoittajien (ravitsemusterapeutit) toiminnasta.

6. PALVELUNTUOTTAJAN VASTUU

Palveluntuottaja on yksityisen terveydenhuollon itsenäisenä ammatinharjoittajana ja yksityisyrittäjänä vastuussa omasta toiminnastaan. Laillistettuja terveydenhuollon ammatinharjoittajia koskee tietyt lainmukaiset velvoitteet mm. potilasturvallisuuteen, tietosuojaan ja ammattieettisiin periaatteisiin liittyen. Ammatinharjoittajat ovat esimerkiksi velvoitettuja ottamaan potilasvahinkovakuutuksen ja laatimaan jokaisesta asiakkaasta lainmukaiset potilasasiakirjat ja -kirjaukset.

7. ASIAKKAAN VASTUU

Asiakas on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta sekä näiden käyttöehtojen noudattamisesta. Palveluntarjoajalla on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli asiakas toimii näiden ehtojen vastaisesti. Peruutusehtojen laiminlyönnistä on kerrottu erikseen kohdassa 2.4.

8. HENKILÖTIEDOT

Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) (679/2016) ja Suomen tietosuojalain (1050/2018) velvoittamalla tavalla. Henkilötietojen käsittelyyn voit tutustua tarkemmin rekisteri- ja tietosuojaselosteesta.

Huomaathan, että sivustolla palveluntuottajina toimivat ravitsemusterapeutit vastaavat itse omasta toiminnastaan ja henkilötietojen sekä erityisten henkilötietoryhmien (kuten potilas- ja terveystietojen) käsittelystä. Näiden käsittelyyn voit tutustua tarkemmin jokaisen palveluntuottajan omasta tietosuojaselosteesta, jonka löydät verkkosivustolta ravitsemusterapeutin omalta profiilisivulta.

9. IMMATERIAALIOIKEUDET

Palvelujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat palveluntarjoajalle, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Verkkosivustolle sekä palveluntarjoajan sosiaalisen median kanaville tuotettua tekstiaineistoa voi siteerata ja sivustoille voi linkittää, mutta lähde on mainittava ehdottomasti tekijänoikeuslain edellyttämällä tavalla. Palveluissa henkilökohtaisesti saatua materiaalia on sallittua säilyttää henkilökohtaista käyttöä varten. Sen jakaminen, levittäminen tai kopioiminen sellaisenaan tai muokattuna on kuitenkin kiellettyä ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista lupaa.

10. KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTAMA MATERIAALI

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, mihin verkkosivustolta tai palveluntarjoajan sosiaalisen median kanavista on mahdollisesti pääsy linkin kautta. Palveluntarjoaja tai palvelun tuottaja eivät myöskään ole vastuussa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, jota mahdollisesti hyödynnetään palvelun käytön aikana.

11. SOVELLETTAVAT LAIT JA RIITATILANTEET

Näihin käyttöehtoihin sekä mahdollisiin riitatilanteisiin sovelletaan Suomen lakia. Riitatilanteet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välillä neuvottelemalla. Mikäli riitaa ei saada sovituksi, voidaan se käsitellä käräjäoikeuden avustuksella. Asiakkaalla on myös oikeus olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan ja tämän jälkeen saattaa riita kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

12. YHTEYSTIEDOT

Jos sinulla on kysyttävää näistä käyttöehdoista, haluat lisätietoja, tai haluat muusta syystä olla yhteydessä palveluntarjoajaan, otathan yhteyttä sivustolla olevan yhteydenottolomakkeen kautta tai suoraan sähköpostitse: hello@larate.fi.